NN logo
NN logo

Privacy statement

Bedankt dat je voor Legal Fit hebt gekozen!

Bij Legal Fit willen we je de best mogelijke ervaring bieden en ervoor zorgen dat je optimaal gebruik kan maken van onze dienstverlening. Vandaag, morgen en in de toekomst. Hiervoor hebben we inzicht nodig in je gedrag en woonvoorkeuren. We vinden je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens heel belangrijk. Daarom leggen wij je zo transparant mogelijk uit hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken. Ook geven we inzicht in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je persoonlijke gegevens worden gedeeld.

In dit privacy statement leggen we uit hoe Legal Fit omgaat met je privacy en persoonsgegevens en wat we daarmee doen.

Laatst aangepast op donderdag 28 november 2019.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen óf gegevens die in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden zijn. Bijvoorbeeld je naam- en adresgegevens of je IP-adres. We komen op verschillende manieren in aanraking met jouw persoonsgegevens.

We zorgen voor een goede beveiliging tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van je persoonlijke gegevens en gebruiken hiervoor diverse maatregelen op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en retentie. Je wachtwoord beveiligt je gebruikersaccount. We raden je dan ook aan om een uniek en sterk wachtwoord in te stellen, de toegang tot je browser op je computer, tablet of telefoon te beperken en je uit te loggen bij het verlaten van onze website. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verzamelen.

Gegevens die je afgeeft bij het gebruiken van Legal Fit

 • Gegevens die je verstrekt via vragenlijsten en enquêtes ter verbetering van ons product en onze diensten.
 • Gegevens die je verstrekt wanneer je telefonisch, per e-mail of per chat met ons communiceert over ons product en onze diensten.
 • Aanvullende gegevens die we verplicht zijn om te verzamelen en verwerken om jouw gegevens te controleren en te identificeren.

Gegevens die we automatisch verzamelen wanneer je onze website bezoekt

 • Jouw interactie met ons product en onze diensten, websitevoorkeuren en communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (je telefoon, tablet en/of computer) die je gebruikt wanneer je onze website gebruikt. Bijvoorbeeld apparaat-id of unieke-id en apparaat type.
 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over jouw paginaweergaven, IP-adres en browsegeschiedenis.

Gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies en soortgelijke technieken

 • Gegevens over de pagina’s die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je doet wanneer je onze website gebruikt. Hiervoor gebruiken we cookies, webbakens, unieke id’s en vergelijkbare technieken.
 • In de cookies verklaring vind je meer informatie over de cookies en soortgelijke technieken die we gebruiken en hoe je deze kunt beheren.

Gegevens die we verzamelen uit andere bronnen

 • Legal Fit heeft accounts op meerdere social media. Wanneer je onze pagina volgt, verzamelen we informatie over jou. Als je ons bericht deelt, op ons bericht reageert, op ons bericht klikt, of ons een direct bericht stuurt, ontvangen we deze informatie. Jouw social media accounts kunnen ons toegang geven tot je persoonsgegevens. Je beheert deze persoonsgegevens via de privacy instellingen van het sociale medium. De persoonsgegevens die wij op deze manier verzamelen, kunnen wij gebruiken en bewaren in overeenstemming met deze privacy statement.
 • Legal Fit werkt met bedrijven samen om werkzaamheden uit te besteden en/of bij het leveren van een product of dienst. Met deze bedrijven hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De persoonsgegevens die wij op deze manier verzamelen, kunnen wij gebruiken en bewaren in overeenstemming met deze privacy statement.

2. Zo gebruiken we jouw persoonsgegevens

Hieronder lees je waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Je hebt het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming kan betekenen dat wij de dienstverlening aan jou niet kunnen voortzetten. Dit is aan ons om te beoordelen.

Gegevens om een overeenkomst aan te gaan, ons product en onze diensten te kunnen leveren of verbeteren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om algemeen belang te dienen

 • Om de aanvraag van jouw product of dienst te kunnen beoordelen.
 • Om jou als klant te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van onze producten en/of voor het geven van informatie over onze producten.
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van je product of dienst. Denk hierbij aan onze business partners die jij via ons inschakelt.
 • Voor het afhandelen van betalingen.
 • Meten en verbeteren van het gebruik van ons product en onze diensten.
 • Beveiligen van ons product en diensten.
 • Bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze website.
 • Personaliseren van onze website, ons product en onze diensten.
 • Voor de centrale klantenadministratie.
 • Contact met je opnemen om klantenservice te bieden. We kunnen dit doen via chat, e-mail, telefoon of via social media.
 • Bieden van andere door jou gevraagde services.
 • Voorkomen, opsporen, verminderen en onderzoeken van fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijke verboden of illegale activiteiten.
 • Wettelijk verplichte meldingen doen aan instanties.

Gegevens voor marketing en commerciële doeleinden

 • Verbeteren van ons product en onze diensten.
 • Tonen van persoonlijke advertenties en verwijzingen.
 • Contact met je opnemen per chat, e-mail, telefoon of social media om vragen te stellen over onze dienstverlening en je te informeren over ons product en onze diensten.
 • Aanbieden van gerichte marketing, service-updates en promoties op basis van je communicatievoorkeuren.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten-en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. Deze analyses gebruiken we onder andere om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
 • Prestaties meten van marketingcampagnes, bijvoorbeeld door (klik-)percentages te analyseren.
Voor sommige marketingactiviteiten is jouw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan jou gevraagd. Heb jij eerder toestemming gegeven en wil jij dat weer ongedaan maken, dan zorgen wij dat dat heel gemakkelijk kan bijvoorbeeld door op een link onderaan een e-mail te klikken.

Gegevens voor de volgende doelen

 • Voorzien van commerciële informatie via telefoongesprekken of e-mail.
 • Voorzien van commerciële informatie van partners van Legal Fit.
 • Voorzien van commerciële informatie van NN Group waar wij onderdeel van zijn.

3. Aan wie kunnen we jouw persoonsgegevens verstrekken?

We kunnen jouw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:
 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van jouw gegevens daarvoor noodzakelijk is;
 • het wettelijk verplicht is om jouw gegevens te verstrekken;
  jij toestemming hebt gegeven.
Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we jouw gegevens aan één of meerdere onderstaande partijen.
 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • NN Group N.V., voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.
 • Bedrijven die we inschakelen bij het leveren van het product of dienst.
 • Publieke diensten zoals toezichthouders, politie en justitie en aan de Belastingdienst, als we daartoe wettelijk verplicht zijn.
  Deurwaarders, incassobureaus en/of notarissen.
 • Bedrijfsonderdelen binnen NN Group. Dit doen wij om jou een betere service te kunnen leveren, relevanter te zijn en elkaar te informeren over eventuele risico’s. Ook kunnen we jouw gegevens delen voor commerciële doeleinden.

Veranderen eigenaarschap

Bij een fusie of overname met of door een ander bedrijf, kunnen we informatie in overeenstemming met onze privacy statement met hen delen. Als dit gebeurt, zullen we eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit deze privacy statement met betrekking tot je persoonsgegevens volgt. Als we je persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat niet in deze privacy statement wordt behandeld, ontvang je een voorafgaand bericht van de verwerking van je persoonsgegevens voor het nieuwe doel.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren de gegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Dit kan per situatie verschillen.

Zolang jij klant bij ons bent, bewaren we jouw gegevens. We verwijderen jouw gegevens in beginsel zeven jaar na de levering van de diensten aan jou.

5. Waar verwerken we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Unie (EU). In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd dezelfde bescherming van persoonsgegevens als de Europese regelgeving. Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens toch veilig zijn, nemen we in die gevallen maatregelen door zelf overeenkomsten te sluiten waarin we vergelijkbare afspraken maken over de veiligheid van persoonsgegevens, dus net zoals we dat binnen de EU doen. Dit noemen we EU-modelcontracten.

6. We zorgen voor een goede beveiliging

We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. De veiligheid van ons dataverkeer houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als dat nodig is.

Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken

 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de AVG naleven.
 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op hoe wij omgaan met cookies, direct marketing via e-mail en het bel-me-niet register.
 • Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens.

We hebben een geheimhoudingsverklaring getekend

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en een eed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die jij ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag jouw gegevens inzien en verwerken.

7. Jouw keuzes over het gebruiken van je persoonsgegevens

Jij kan zelf kiezen hoe we je persoonsgegevens gebruiken om met je te communiceren en om je commerciële informatie te sturen.

Communicatievoorkeuren

Wanneer je informatie als nieuwsbrieven, updates en productinformatie liever niet ontvangt, stuur dan een e-mail naar contact@legalfit.eu. Je kan ook aangeven wanneer je via bepaalde kanalen niet benaderd wilt worden, bijvoorbeeld per telefoon.

Let op: we zullen je nog wel benaderen met belangrijke informatie over ons product en onze diensten waarvan je gebruik maakt. Dit zijn wij namelijk verplicht.

Cookie-instellingen

Jij kan zelf bepalen hoe je omgaat met cookies. Als je helemaal niet wilt dat websites op je computer, tablet of telefoon cookies plaatsen, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies geplaatst worden. In je browserinstellingen kan je ook instellen dat je cookies van derde partijen altijd weigert. Staan cookies al op jouw apparaat? Verwijder deze dan in je instellingen. Meer informatie lees je op de website van de Consumentenbond.

Het is mogelijk dat je reclame ziet via online advertentiepartijen omdat je websites hebt bezocht. Dit kunnen verschillende websites zijn, niet alleen Legal Fit.

8. Jouw rechten in verband met het gebruiken van je persoonsgegevens

Recht van verzet

Jouw persoonsgegevens worden door Legal Fit gebruikt om je gericht te informeren over producten en diensten die voor jou relevant kunnen zijn. Wil je dit liever niet? Stuur dan een e-mail naar contact@legalfit.eu.

Recht op inzage

Jij kunt opvragen welke persoonsgegevens we van jou hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

Recht op aanpassing, verwijdering en beperking

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. Jij hebt bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat jij jouw toestemming hebt ingetrokken en wij geen andere geldige reden meer hebben voor de verwerking van jouw gegevens. Ook heb jij het recht op beperking van jouw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat jij kunt aangeven dat jouw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kun jij gebruik van maken als jouw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien jij bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw bezwaar door ons nog in behandeling is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In bepaalde gevallen heb jij het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt, over te dragen aan jouwzelf en een andere dienstverlener.

Recht van bezwaar

Jij kunt bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, als we jouw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen jouw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Bezwaar maken of een klacht indienen

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar contact@legalfit.eu. Komen we er samen niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Onze privacy statement

De informatie op de pagina kan nog veranderen omdat de privacy statement gebaseerd is op de huidige bedrijfsactiviteiten van Legal Fit. Als die activiteiten veranderen, updaten we ook dit document. De informatie kan ook veranderen door wet- en regelgeving.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met contact@legalfit.eu.
Nationale-Nederlanden